Knut Hamsun. Reisen til Hitler

Knut Hamsun. Reisen til Hitler

Knut Hamsun. Reisen til Hitler

Knut Hamsun – Wikipedia Tore Rems bok Knut Hamsun Reisen til Hitler etterla.

Knut Hamsun. Reisen til HitlerTer liten tvil om at Hamsun var antisemitt og nazist iflge Morgenbladets anmeldelse If.


Ter liten tvil om at Hamsun var antisemitt og nazist iflge Morgenbladets anmeldelse If.